Silverbodan

Det här är en redovisningsbyrå med ett stort engagemang


Jag som driver företaget heter Eva Silverlind. Jag är en redovisningskonsult, som har mångårig erfarenhet av bokföring och bokslutsverksamhet. Jag utbildar mig även kontinuerligt för att hålla mig ajour inom bland annat företagsbeskattning.

Mitt motto är god personlig service.

Vare sig du har ett litet eller ett större företag kan du lita på att din redovisning sköts professionellt enligt bokföringslagen. Allt sker i samråd med dig och med ditt företags bästa för ögonen. Du kan med förtroende lämna över hela eller delar av din redovisning till mig, och själv ägna tiden åt din kärnverksamhet.

Har du ett nystartat företag och gärna själv vill göra din bokföring, men inte riktigt vet hur du ska gå tillväga? Kontakta mig så kommer vi överens om vad jag ska hjälpa dig med för att du ska komma igång.

Företagets säte finns i Tärendö som ligger i Pajala Kommun. Jag hämtar material från er inom Pajala kommun, eller så kommer ni till mig i Tärendö.

För övriga som bor längre bort använder jag postgången som brukar fungera mycket bra. Du kan ha ditt företag var du vill i Sverige, jag kan ändå sköta er bokföring.

Det här är byrån som bryr sig.

Tjänster

Bokföring

Avser allt inom detta område såsom löpande bokföring, moms-och skatteredovisningar, kundfakturor, kundreskontra, leverantörsreskontra, telefon-och mailrådgivning.
Anställda: löner, skatter, arbetsgivaravgifter.

Budget

Används för att sia om företagets framtid, vill du tjäna mer pengar eller få mer fritid så rekommenderar jag dig att få en budget gjord.

Bokslut

Är ett måste för alla företag för att kunna se hur företaget gått. Även Skatteverket kräver bokslutsuppgifter.

Deklaration

Görs varje år. För att jag ska hålla mig ajour inom detta område genomgår jag kontinuerligt skattekurser.

Preliminär inkomst-deklaration

Om du har större eller mindre vinster än du räknat med under ett boksluts år är det bra att göra en preliminär deklaration för f-skattens skull.


Övrigt

REKO Standard

Jag använder mig av REKO för att kunna sköta bokförings- och redovisningsuppdrag på bästa sätt.

Skrivelser

Jag gör även skrivelser till kunder, det kan exempelvis vara en skrivelse till en myndighet.
Givetvis har jag tystnadsplikt och givetvis skriver jag ofta ett uppdragsavtal för att underlätta för båda parter.

Mitt företag är även försäkrat.

Kontakt

Tel: 076 843 41 26 (vardagar)
Epost: eva@silverbodan.se
Åkerstigen 13, 98061 Tärendö